Polityka prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Biorąc pod uwagę regulacje w zakresie ochrony danych osobowych, a przede wszystkim treść art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE – pragniemy udzielić Państwu niezbędnych informacji:

 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Barbara Kurowska Prowadząca Działalność Gospodarczą pod nr NIP 7621550841 ul. Włodzimierza Perzyńskiego 13/75, 01-855 Warszawa

 1. O JAKICH DANYCH OSOBOWYCH MOWA?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji świadczenia usług. Dla uzyskania dostępu do usług świadczonych niezbędne jest założenie konta poprzez podanie:

 • adresu email
 • imienia oraz nazwiska lub nazwy firmy
 • adresu zamieszkania lub adresu firmy
 • numer NIP
 • numeru telefonu
 1. JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Operatora w celu:

 • realizacji świadeczenia wykupionych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wypełnienia obowiązku prawnego Operatora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO)
 • marketingu produktów lub usług własnych, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO)dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług drogą elektroniczna lub/i telefoniczną. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest art. 6, ust. 1 lit. a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;
 1. CZY DANE OSOBOWE SĄ / BĘDĄ PRZETWARZANE JESZCZE W JAKIŚ INNY SPOSÓB?

Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być także przekazywane wskazanym przez Operatora podmiotom trzecim w związku z realizowanymi usługami na rzecz Klientów, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Operatora, to jest partnerom świadczącym:

 • usługi techniczne m.in. hostingowe (w tym przechowywanie danych, dzierżawa serwerów), dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych.
 • usługi księgowości, rachunkowości oraz bankowości
 • usługi windykacyjne,
 1. SKĄD POSIADAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa w trakcie lub w celu nawiązania współpracy przedstawienia oferty, wykonania usługi

 1. PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZANE SĄ DANE OSOBOWE?

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w pkt celów:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym kontaktuje się Państwo z Barbara Kurowska w związku z realizacją Umowy oraz po zakończeniu tego okresu:

1) przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej (jeżeli dane osobowe zostały podane przez Podmiot przekazujący w Umowie) – w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Barbara Kurowska,

2) przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa – w celu dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

 1. CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

Informuje się, iż podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jednakże biorąc pod uwagę realizację celów określonych w pkt 3, podanie danych osobowych może mieć charakter:

 • umowny, czyli podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Innymi słowy, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i tym samym brakiem możliwości korzystania z usług i produktów należących do przedsiębiorcy Barbara Kurowska.,
 • dobrowolny, ale podanie danych jest niezbędne do realizacji celów związanych m.in.: z otrzymywaniem przez Państwa informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów i usług przedsiębiorcy Barbara Kurowska., drogą elektroniczną lub/i telefoniczną,
 1. JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

W związku z przetwarzaniem przez przedsiębiorcę Barbara Kurowska. Państwa danych osobowych – mają Państwo prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Ponadto informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, wszystkie wyrażone zgody na przetwarzanie, o których mowa w pkt 3 – mogą być wycofane w dowolnym momencie. Jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Z KIM MOGĄ SIĘ PAŃSTWO KONTAKTOWAĆ W KWESTIACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: fm575@wp.pl

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest przedsiębiorca Barbara Kurowska. z siedzibą w Warszawie przy ul. Perzyńskiego 13/75, 01-855 Warszawa (zwanych dalej: „stronami internetowymi”).

 1. CO TO SĄ PLIKI COOKIES?

Ciasteczka (z ang. cookies) to małe pliki, które podczas odwiedzania różnych stron w internecie są zapisywane na komputerze, tablecie lub smartphonie użytkownika.

 1. CO ZAWIERAJĄ I DO CZEGO SĄ WYKORZYSTYWANE PLIKI COOKIES?

Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu użytkownika i wygenerowany unikalny numer. Dzięki temu możliwe jest rozpoznawanie urządzenia, z którego korzysta użytkownik i rodzaju używanej przez niego przeglądarki. Wszystko po to, aby móc wyświetlić stronę dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb i zoptymalizować przeglądanie stron internetowych.

Pliki cookies są również wykorzystywane w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pozwalają zrozumieć sposób, w jaki użytkownicy poruszają się po stronach internetowych. Umożliwia to ulepszanie zawartości i struktury stron internetowych.

 1. Z JAKICH PLIKÓW COOKIE KORZYSTAMY?

W ramach serwisu www.sprzatanie-w-warszawie24.pl korzystamy z trzech rodzajów plików cookies.

 • „Funkcjonalne” pliki cookies, które służą do zapamiętywania ustawień użytkownika i personalizacji jego interfejsu. Przykładowo regionu, z którego użytkownik łączy się z naszą stroną, czy używanego przez niego języka.
 • „Niezbędne” pliki cookies, które umożliwiają użytkownikowi korzystanie z wszystkich funkcji w serwisie, np. uwierzytelniające pliki cookies.
 • Pliki cookies pozwalające utrzymać sesję użytkownika.

W ramach powyższych kategorii plików cookie dzielą się one również na:

 • Sesyjne (session cookies) – tego typu cookies są przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu zamknięcia przeglądarki. Po zakończeniu sesji przeglądarki są trwale usuwane z pamięci urządzenia.
 • Trwałe (persistent cookies) – tego typu cookies są przechowywane na urządzeniu do momentu ich usunięcia przez użytkownika.

Zarówno pliki cookies sesyjne, jak i trwałe nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

 1. USUWANIE PLIKÓW COOKIES

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

Wyłączenie plików cookie może utrudnić korzystanie z niektórych funkcji naszego serwisu. Wyłączenie opcji przyjmowania plików cookie nie blokuje natomiast dostępu do treści zamieszczanych w naszym serwisie.

Tel: 794 060 030

Pon-Sob: 8:00 – 20:00

Skontaktuj się