mycie okien warszawa

Mycie okien w Warszawie

Jak dokładnie umyć okno?

Kto mył okna ten wie że zostają smugi, smugi i smugi

jak sobie z tym poradzić?

zaczynamy mycie okien od umycia ram

plastikowe białe okna myjemy w wodzie z płynem do ram okiennych może być Clin lub płyn do naczyń. Szare odbarwienia na ramach okiennych doczyścimy Cifem z wybielaczem – naprawdę działa.

Drewniane okna najlepiej myć płynem do podłóg drewnianych lub paneli. po umyciu ram dobrze jest je zabezpieczyć preparatem od mrozu myjąc okna jesienią i od słońca myjąc okna na wiosnę lub zwykła pastą do podłóg.

kolejny etap mycia okien to umycie szyb.

Zwykle woda po umyciu ram nie nadaje się do mycia szyb wiec zaczynamy zmieniamy ją

możemy umyć okna w wodzie z płynem do naczyń, usuwając pierwszą warstwę brudu. czynność warto powtórzyć z dodatkiem płyn do szyb, lub octu, amoniaku,

Ocet

Wy­mie­szaj ocet z wodą w pro­por­cji 1:9. Roz­two­rem spry­skaj szyby i prze­trzyj do sucha pa­pie­ro­wym ręcz­ni­kiem.

Amoniak
Do trzech szkla­nek wody dodaj szklan­kę czy­ste­go amo­nia­ku.

Płyn do mycia naczyń
Po­le­ca­ny do szcze­gól­nie brud­nych okien. Do cie­płej wody dodaj odro­bi­nę płynu do mycia na­czyń. Umyte szyby wy­susz czy­stą ście­recz­ką nie po­zo­sta­wia­ją­cą po sobie kłacz­ków. polecam ścierki z mikrofibry do polerowania szyb tzw pucki dostępne na rynku to Spontex, Aqua Pur, Jan Niezbędny, Grosik, Vileda, i inne dostępne na rynku.

Gazety
Zgnie­cio­ne ga­ze­ty to naj­lep­sze „na­rzę­dzie” do po­le­ro­wa­nia czy­stych już szyb. Jak za­zna­cza­ją w pu­bli­ka­cji, ga­ze­to­wy druk re­we­lacyj­nie na­błysz­cza szyby. – ja się do tego jakoś nie mogę przekonać wolę ścierki bo farba drukarska pozostawia smugi widać pod słońce.

Odkurzacz do okien
Wy­god­nym spo­so­bem na czy­ste okna jest rów­nież od­ku­rzacz do okien, czyli elek­trycz­na ścią­gacz­ka, która zbiera wodę wraz z my­dli­na­mi z po­wierzch­ni okna, po­zo­sta­wia­jąc suchą po­wierzch­nię bez smug. Urzą­dze­nia do­stęp­ne są w więk­szo­ści mar­ke­tów budow­la­nych dobry jest Karcher cena urządzenia ok 300 zł

„Specjalistycznej emulsji do mycia szyb i luster” firmy Plastmal

Ostatnio odkryty przeze mnie specyfik sprawdza się przy myciu gdy nie pada i okna nie parują, Preparat przy użyciu suchej gąbeczki rozprowadzamy na lustrze i pozostawiamy do wyschnięcia, następnie zwykła ścierką do kurzu polerujemy a efekt zaskoczy niejedną panią domu ale i Panią sprzątającą.

Specjalista z firmy sprzątającej Sprzątanie w warszawie 24 poleca swoją metodę mycia alpinistycznego

Odkurz najpierw ramę okna, umyj ścierką ramę i parapety. Następnie użyj płynu do mycia szyb i luster, użyj szmatki lub profesjonalnej myjki i umyj szybę. w ostatnim kroku użyj profesjoalnej ściągaczki aby ściągnąć resztki z mokrej szyby dotrzyj roki ścierką lub ręcznikiem i ciesz się doskonałym widokiem bez smug.